Dr.Öğr. Üyesi HALİL İBRAHİM KAYA


KİTAPLAR Paradigms of Political Economy for Turkey Bölüm Adı: ,KAYA HALİL İBRAHİM,BİROL YUNUS EMRE, Yayın Yeri: Gazi Kitabevi, Editör: Gökhan KARHAN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 106, ISBN: 978-605-344-865-5, Bölüm Sayfaları: 32-68 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Avrasya ve Ön Asya Ülkeleri Türkiye Ekonomik Perspektifi Bölüm Adı: Avrasya Bölgesinde Yenilenebilir Enerji Politikaları: Türk Cumhuriyetleri ve Rusya Üzerine Bir İnceleme,BAYRAKTAR YÜKSEL,KAYA HALİL İBRAHİM, Yayın Yeri: Gazibayev H. Yayınevi, Editör: Elif Haykır Hobikoğlu ve Bahar Şanlı, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 219, ISBN: 978-9967-09-322-5, Bölüm Sayfaları: 141-182 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler Bölüm Adı: Türkmenistan ve Türkiye Ekonomik İlişkileri,BAYRAKTAR YÜKSEL,KAYA HALİL İBRAHİM, Yayın Yeri: Kırgızistan Celalabat İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası Kırgız-Türk Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültür Yayınları, Editör: Bahar Şanlı, Elif Haykır Hobikoğlu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 34, ISBN: 978-9967-09-290-7, Bölüm Sayfaları: 61-94 2015 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler Bölüm Adı: Tacikistan ve Türkiye Ekonomik İlişkileri,BAYRAKTAR YÜKSEL,KAYA HALİL İBRAHİM, Yayın Yeri: Kırgızistan Celalabat İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası Kırgız-Türk Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültür Yayınları, Editör: Bahar Şanlı, Elif Haykır Hobikoğlu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 21, ISBN: 979-9967-09-290-7, Bölüm Sayfaları: 161-182 2015 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
BİLDİRİLER 1 - KAYA HALİL İBRAHİM (15.04.2019-16.04.2019), Yayın Yeri: Geçmişten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - ENDÜSTRİ 4.0 ÇAĞININ EMEK PİYASASINA YANSIMALARI: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME BAYRAKTAR YÜKSEL,ŞAHAN FATİH,KAYA HALİL İBRAHİM (20.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: 14th International Conference on Knowledge,Economy and Management Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - YENILENEBILIR ENERJIDE AR-GE VE İNOVASYONUN ÖNEMI: SEÇILMIŞ ÜLKELER ÜZERINE BIR İNCELEME KAYA HALİL İBRAHİM,BAYRAKTAR YÜKSEL (20.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: 14th. International Conference on Knowledge, Economy and Management Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605860364-6 4 - Yenilenebilir Enerjinin Yükselen Yıldızı: ÇİN BAYRAKTAR YÜKSEL,KAYA HALİL İBRAHİM,YILDIZ FURKAN (09.11.2017-11.11.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - BAYRAKTAR YÜKSEL,KAYA HALİL İBRAHİM (26.03.2017-27.03.2017), Yayın Yeri: International Congress of Energy, Economy and Security Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Kamu Teşviklerinin Yenilenebilir Enerji Yatırımları Üzerine Etkisi Türkiye Örneği BAYRAKTAR YÜKSEL,KAYA HALİL İBRAHİM (24.08.2016-26.06.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9974-35-6 7 - Sivas, Tokat, Yozgat İlleri Ekonomilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi BİROL YUNUS EMRE,DEMİR YUSUF,KAYA HALİL İBRAHİM (24.05.2012-26.05.2012), Yayın Yeri: 4. Yerel Ekonomiler Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: