FAZIL YOZGAT


KİTAPLAR İslam İktisadı Çalışmaları Bölüm Adı: ,Khurshid Ahmad,YOZGAT FAZIL, Yayın Yeri: NOBEL YAYINEVİ, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 440, ISBN: 6058125063, Bölüm Sayfaları: - 2018 Kitap Tercümesi Tümü Siyaset Sosyolojisi Bölüm Adı: ,Fazıl Yozgat, Yayın Yeri: Lisans, Editör: Mimar Türkkahraman, Esra Köten, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 360, ISBN: 978-605-5044-14-5, Bölüm Sayfaları: - 2013 Bilimsel Kitap Tümü Siyasi Tarih Bölüm Adı: ,YOZGAT FAZIL, Yayın Yeri: Nobel, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2012 Bilimsel Kitap Tümü Faizsiz Ekonomi Bölüm Adı: ,YOZGAT FAZIL, Yayın Yeri: Araştırma, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 330, ISBN: 978-975-6788-85-1, Bölüm Sayfaları: - 2010 Bilimsel Kitap Tümü Global Crossroads in Social Welfare Bölüm Adı: ,YOZGAT FAZIL, Yayın Yeri: Hoch Schul Werlag, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 280, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2010 Bilimsel Kitap Tümü Azgelişmişlik Bölüm Adı: ,YOZGAT FAZIL, Yayın Yeri: Araştırma, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 351, ISBN: 978-975-6788-74-5, Bölüm Sayfaları: - 2009 Bilimsel Kitap Tümü Sosyal Politika Bölüm Adı: ,YOZGAT FAZIL, Yayın Yeri: Nobel, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 745, ISBN: 987-605-395-051-6, Bölüm Sayfaları: - 2007 Bilimsel Kitap Tümü Sosyal Değişme ve Ara İnsan Gücüyle Kalkınma Bölüm Adı: ,YOZGAT FAZIL, Yayın Yeri: Nobel, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 225, ISBN: 975-591-324-6, Bölüm Sayfaları: - 2002 Bilimsel Kitap Tümü Bilimsel Araştırma Metodları Bölüm Adı: ,YOZGAT FAZIL, Yayın Yeri: Yargı, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 171, ISBN: 975-8380-46-6, Bölüm Sayfaları: - 2001 Bilimsel Kitap Tümü Sosyal Değişme Faktörleri Bölüm Adı: ,YOZGAT FAZIL, Yayın Yeri: Fırat Basım Evi, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 425, ISBN: 975-96327-0-5, Bölüm Sayfaları: - 1997 Bilimsel Kitap Tümü
MAKALELER 1 - The Effects of Nisin and Natamycin on the Microbiological, Chemical and Sensorial Qualities of Meatballs HASTAOĞLU EMRE,GÖKSEL SARAÇ MERYEM,KESKİN ZEHRA SEBA,YOZGAT FAZIL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Economic and Social Devleopment. Paradox of Convergence Hyphotesis A.Comperative Approach YOZGAT FAZIL, Yayın Yeri: European Center For Science Education and Research Conference Proceedings, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 3 - İslam İktisadı kavramına metodolojik bir Yaklaşım ve Üniversitelerde İslami İktisat Derslerinin Programlanması YOZGAT FAZIL, Yayın Yeri: PESA. International Journal Of Social Studies, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 4 - Pillars of Social and Economic Development for Future.(KBE-Knowledge Based Economy-HC-Human Capital) YOZGAT FAZIL, Yayın Yeri: Eurepean Journal of Sustainable Development, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 5 - A Simple Model about Regional economic Cooperation-A Multidisciplinaru Apporach YOZGAT FAZIL, Yayın Yeri: Eurepean Journal of Interdisciplinary Studies, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - Basic Variables of Economic and Social Development In Balkan Region. YOZGAT FAZIL, Yayın Yeri: Eurepean Journal of Sustainable Development, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Seçim Sistemleri ve Türkiyedeki Uygulamaları YOZGAT FAZIL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Polislik Mesleği ve Polis Etiği YOZGAT FAZIL, Yayın Yeri: Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Eğitim Şuraları ve Japon Modeli YOZGAT FAZIL, Yayın Yeri: Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Food Processing Techonology HASTAOĞLU EMRE,GÖKSEL SARAÇ MERYEM,KESKİN ZEHRA SEBA,YOZGAT FAZIL (27.10.2016-29.10.2016), Yayın Yeri: 15th International Conference on Food Processing & Technology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Bölgesel Kalkınmanın Temel Değişkenleri Yönetim Finansman ve Sistem Çıktıları YOZGAT FAZIL (16.05.2013-17.05.2013), Yayın Yeri: 2nd International Regional Development Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Balkanların İdari ve Siyasi Serencamı YOZGAT FAZIL (02.10.2012-07.10.2012), Yayın Yeri: International Conference Neighbourhood Anniversary Of Balkan War.Good Neighbourhod Relations in the Balkan Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Dünya da Muhafazakârlık Fikrinin Doğuşu ve Türkiye de Muhafazakârlığın Gelişimi ve Tecrübesi YOZGAT FAZIL (08.04.2010-10.04.2010), Yayın Yeri: İslam Fikri ve Batı Fikri Arasındaki Etkileşimin Ufukları Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Human Development and Social Structure A Comperative Study YOZGAT FAZIL (30.06.2008-02.07.2008), Yayın Yeri: 33 rd. Global Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - İslam Ülkelerinde Değişimin Paradigmaları Din Demokrasi İktisat YOZGAT FAZIL (02.09.2007-04.09.2007), Yayın Yeri: International Congress of Asian and North African Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Poverty Poverty Measurement Human Development Index and Turkey s Social Structure YOZGAT FAZIL (15.09.2006-21.09.2006), Yayın Yeri: Poverty and Well-Being Measurement Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - The Middle East on The Brink of the 21st Century YOZGAT FAZIL (05.09.1999-12.09.1999), Yayın Yeri: The Third tri-annual EURAMES Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2018-2019 Hukukun Temel Kavramları Türkçe 3 Lisans 2018-2019 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Türkçe 3 Lisans 2018-2019 Mahalli İdareler Türkçe 3 Lisans 2018-2019 Siyasal Düşünceler tarihi Türkçe 3 Lisans 2017-2018 ANAYASA HUKUKU Türkçe 1 Lisans 2017-2018 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE Türkçe 1 Lisans 2017-2018 SİYASET SOSYOLOJİSİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 SİYASİ TARİH Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Anayasa Hukuku Türkçe 3 Lisans 2016-2017 ANAYASA HUKUKU Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Avrupa Birliği Türkiye Türkçe 2 Lisans 2016-2017 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE Türkçe 1 Lisans 2016-2017 SİYASET SOSYOLOJİSİ Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Siyasi Tarih Türkçe 3 Lisans 2016-2017 SİYASİ TARİH Türkçe 1 Lisans 2015-2016 ANAYASA HUKUKU Türkçe 1 Lisans 2015-2016 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE Türkçe 1 Lisans 2015-2016 Hukukun Temel Kavramları Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Siyaset Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 SİYASET SOSYOLOJİSİ Türkçe 1 Lisans 2015-2016 SİYASİ TARİH Türkçe 1 Lisans 2014-2015 ANAYASA HUKUKU Türkçe 1 Lisans 2013-2014 AB ve TÜRKİYE Türkçe 2 Lisans 2013-2014 SİYASİ TARİH Türkçe 3 Lisans 2013-2014 TÜRK SİYASAL HAYATI Türkçe 3 Lisans 2012-2013 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Türkçe 3 Lisans 2012-2013 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 SİYASET SOSYOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 Türk Siyasal Düşüncesi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 SİYASAL VE SOSYAL DEĞİŞİM Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 Siyasal ve Sosyal Değişim Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 SİYASAL VE SOSYAL DEĞİŞİM Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 SİYASAL VE SOSYAL DEĞİŞİM Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 SİYASAL VE SOSYAL DEĞİŞİM Türkçe 1 Yüksek Lisans 2013-2014 AB ve TÜRKİYE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 SİYASAL ve SOSYAL DEĞİŞİM Türkçe 3 Doktora 2013-2014 SİYASET ve KÜLTÜR Türkçe 3 Doktora 2013-2014 SOSYAL BİLİMLERDE METOT Türkçe 3
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2018 Türkiye''de yerel yönetimler geleneği ve yerelleşme bağlamında 2000 yılı sonrası dönüşüm ERKAN ARSLAN Yüksek Lisans 2015 MEDYANIN, KAMUOYU VE GÜNDEM OLUŞUMUNDAKİ ETKİSİNİN, KAMU YÖNETİMİ AÇISINDAN GEREKLİĞİ VE ÖNEMİ MURAT KURT Yüksek Lisans 2015 DÜNYADA VE TÜRKİYE''DE KAMU SENDİKACILIĞI MEHMET BEDİROĞLU Yüksek Lisans 2014 Anarşizmin felsefi kökenleri ÖMER TAYLAN Yüksek Lisans 2013 Türkiye''de hakim ve savcıların insan haklarının korunmasındaki rolü FATİH ÖZAYDIN Yüksek Lisans 2010 Türk kamu yönetiminde yeniden yapılanma stratejileri (stratejik yönetim-performans-müşteri odaklılık) SERKAN TARIM Yüksek Lisans 2007 1950-1960 döneminde Türkiye''de muhafazakarlık ve Peyami Safa SEVİM ÇİÇEK Yüksek Lisans 2004 Geçmişten günümüze Kıbrıs sorunu ve çözüm yollarına ilişkin çabalar MİNE ATEŞ Yüksek Lisans 2002 İşletmelerde iş tatmini ve 4 Nolu Sivas Askeri Dikimevi uygulaması ERDİNÇ HEKİM Yüksek Lisans 2002 İşsizlik sigortası ve Türkiye`deki uygulamaları EBRU SÖNMEZ Yüksek Lisans 2001 Milli egemenlik kavramı ve Türkiye''de seçim sistemleri MURAT YILDIRIM Yüksek Lisans 2001 Stres ve işverimi (Emniyet personeli üzerinde bir alan araştırması) KANUNİ SÜLEYMAN ULUKUŞ Yüksek Lisans 2000 Türkiye`de 1990 sonrası liberal-demokratik açılımlar AHMET ÖZDEMİR Yüksek Lisans 1998 1980 sonrası istihdam ve işsizliğe yönelik politikalar SEDAT SEZERER Yüksek Lisans 1998 Küreselleşme sürecinde Türkiye ve Avrupa Birliği''nde çalışma yaşamını etkileyen politikalar ADEM KÜÇÜK