Araştırma Görevlisi AHMET MURAT ÖZKAN


MAKALELER 1 - BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI ULUTAŞ ALPTEKİN,ÖZKAN AHMET MURAT,TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Management Style at Turkish SMEs ÖZKAN AHMET MURAT,BAYRAKÇIL ALİ OĞUZ,TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Google Scholar Özgün Makale 3 - Management Style and Collectivism at Turkish SMEs: An Exploratory Study ÖZKAN AHMET MURAT,BAYRAKÇIL ALİ OĞUZ,TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 4 - Religion and Entrepreneurship: an Exploratory Research on Young Turkish Entrepreneurs ÖZKAN AHMET MURAT,KUTLU MUSTAFA BİLGEHAN, Yayın Yeri: Journal of Current Researches on Business and Economics, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 5 - Sağlık kurumlarında mobbing ve örgütsel sessizliğe etkisi ALPER AY FERDA,TAĞRAF HASAN,ÖZKAN AHMET MURAT,ÖZŞAHİN Figen, Yayın Yeri: Akademik Bakış Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS Akademik Sosyal Bilimler İndeksi Özgün Makale 6 - ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI VE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA ARAŞTIRMA TAĞRAF HASAN,ÖZKAN AHMET MURAT,Şahin İdris, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Akademik Sosyal Bilimler İndeksi Özgün Makale 7 - Corporate Social Responsibility Practices of SMEs in Central Anatolia TAĞRAF HASAN,ÖZKAN AHMET MURAT, Yayın Yeri: Merit Research Journal of Business and Management, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Google Scholar Özgün Makale 8 - A privacy based money making model proposal on social networks YOZGAT UĞUR,ÖZKAN AHMET MURAT,OKTAR ÖMER FARUK, Yayın Yeri: Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Islamic Spirituality and Entrepreneurship Assessment of Turkish Youth ÖZKAN AHMET MURAT,BAYRAKÇIL ALİ OĞUZ (26.10.2017-26.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-86-80194-08-0 2 - Using Entropy Weight and Moosra to Select the Best Banker for a Bank ULUTAŞ ALPTEKİN,ÖZKAN AHMET MURAT (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4931-52-1 3 - Using Entropy weight and MOOSRA to select the best banker for a bank ULUTAŞ ALPTEKİN,ÖZKAN AHMET MURAT (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4931-52-1 4 - Workplace safety an Empirical Study Regarding Academic Education BAYRAKÇIL ALİ OĞUZ,ÖZKAN AHMET MURAT (24.05.2016-26.05.2016), Yayın Yeri: MIRDEC 2016, Conference on Social, Economics, Business and Educational Science, Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-83117-0-1 5 - Management style and collectivism at Turkish SMEs ÖZKAN AHMET MURAT,BAYRAKÇIL ALİ OĞUZ (24.05.2016-26.05.2016), Yayın Yeri: MIRDEC 2016, Conference on Social, Economics, Business and Educational Science, Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-83117-0-1 6 - A Privacy Based Profit Model Proposal On Social Networks YOZGAT UGUR, ÖZKAN AHMET MURAT, OKTAR ÖMER FARUK (27.11.2013-30.11.2013), Yayın Yeri: 11th International Conference on Knowledge, Economy and Management Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Hastane yöneticilerinin proaktivitesi Sivas il merkezindeki hastanelerde bir uygulama ÖZKAN AHMET MURAT (16.05.2012-19.05.2012), Yayın Yeri: 10. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - İşletmelerde personelin motivasyonunu sağlamak için oluşturulan ödül sisteminin personel açısından beklenen ve gerçekleşen ödül boyutunda değerlendirilmesi ve bir alan araştırması ÖZKAN AHMET MURAT (11.04.2012-13.04.2012), Yayın Yeri: 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - 2008 Küresel krizi ve yerel ekonomilere etkisi üzerine bir çalışma Sivas örneği ÖZKAN AHMET MURAT (02.06.2010-04.06.2010), Yayın Yeri: 2.Yerel Ekonomiler Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: