Öğretim Görevlisi BARIŞ AKSOY


BİLDİRİLER 1 - Türkiye''de Banka ve Sigortacılık İşlemlerinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim Uygulamasının İncelenmesi BOZTOSUN DERVİŞ,KOÇ SELAHATTİN,AKSOY BARIŞ (04.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal BaşarısızlıkTahmininde Veri Madenciliği Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Borsa İstanbul Örneği AKSOY BARIŞ,BOZTOSUN DERVİŞ (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: IV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-288-460-7 3 - Finansal Başarısızlık Tahmininde Diskriminant ve Lojistik Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması: BİST''de Bir Uygulama AKSOY BARIŞ,BOZTOSUN DERVİŞ (16.04.2018-18.04.2018), Yayın Yeri: 3rd International Congress on Economics, Finance and Energy Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - ANALYSIS OF MEDIATION PRACTICES IN THE SOLUTION OF FINANCIAL DISPUTES IN TURKEY AKSOY BARIŞ,KOÇ SELAHATTİN,BOZTOSUN DERVİŞ (08.09.2017-10.09.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-83063-3-2 5 - TÜRKİYE DEKİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ AKEL VELİ,KAYNAR OĞUZ,AKSOY BARIŞ (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: XVII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4561-47-6
DERSLER Önlisans 2011-2012 BANKA İŞLEMLERİ Türkçe 3 Önlisans 2011-2012 BANKA MUHASEBESİ Türkçe 2 Önlisans 2011-2012 BANKA VE SİGORTA HUKUKU Türkçe 3 Önlisans 2011-2012 BORÇLAR HUKUKU Türkçe 2 Önlisans 2011-2012 TİCARET HUKUKU Türkçe 2 Önlisans 2011-2012 ULUSLARARASI FİNANSAL KURULUŞLAR Türkçe 3 Lisans 2018-2019 Banka Hukuku Türkçe 6 Lisans 2018-2019 Bankalarda Kredi Yönetimi Türkçe 6 Lisans 2018-2019 TEMEL BANKACILIK BİLGİLERİ Türkçe 4 Lisans 2018-2019 Yatırım ve Portföy Yönetimi Türkçe 6 Lisans 2017-2018 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 6 Lisans 2017-2018 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 6 Lisans 2017-2018 SERMAYE PİYASASI Türkçe 4 Lisans 2017-2018 TEMEL BANKACILIK BİLGİLERİ Türkçe 4 Lisans 2017-2018 TİCARET HUKUKU 1 Türkçe 6 Lisans 2017-2018 TİCARET HUKUKU 2 Türkçe 6 Lisans 2017-2018 ULUSLARARASI FİNANS Türkçe 6 Lisans 2017-2018 YATIRIM VE PORTFÖY YÖNETİMİ Türkçe 6 Lisans 2016-2017 BORÇLAR HUKUKU Türkçe 6 Lisans 2016-2017 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 6 Lisans 2016-2017 TEMEL BANKACILIK BİLGİLERİ Türkçe 4 Lisans 2016-2017 TİCARET HUKUKU Türkçe 18 Lisans 2016-2017 TİCARET HUKUKU 1 Türkçe 6 Lisans 2016-2017 TİCARET HUKUKU 2 Türkçe 6 Lisans 2015-2016 BORÇLAR HUKUKU Türkçe 12 Lisans 2015-2016 TİCARET HUKUKU Türkçe 36 Lisans 2014-2015 BORÇLAR HUKUKU Türkçe 12 Lisans 2014-2015 TİCARET HUKUKU Türkçe 30 Lisans 2013-2014 BORÇLAR HUKUKU Türkçe 12 Lisans 2013-2014 İŞLETME HUKUKU Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TİCARET HUKUKU Türkçe 24 Lisans 2013-2014 TİCARET HUKUKU 1 Türkçe 6 Lisans 2012-2013 BORÇLAR HUKUKU Türkçe 12 Lisans 2012-2013 İŞLETME HUKUKU Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TİCARET HUKUKU Türkçe 24 Lisans 2012-2013 TİCARET HUKUKU 2 Türkçe 6