Öğretim Görevlisi BARIŞ AKSOY


BİLDİRİLER 1 - Türkiye''de Banka ve Sigortacılık İşlemlerinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim Uygulamasının İncelenmesi BOZTOSUN DERVİŞ,KOÇ SELAHATTİN,AKSOY BARIŞ (04.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal BaşarısızlıkTahmininde Veri Madenciliği Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Borsa İstanbul Örneği AKSOY BARIŞ,BOZTOSUN DERVİŞ (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: IV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-288-460-7 3 - Finansal Başarısızlık Tahmininde Diskriminant ve Lojistik Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması: BİST''de Bir Uygulama AKSOY BARIŞ,BOZTOSUN DERVİŞ (16.04.2018-18.04.2018), Yayın Yeri: 3rd International Congress on Economics, Finance and Energy Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - ANALYSIS OF MEDIATION PRACTICES IN THE SOLUTION OF FINANCIAL DISPUTES IN TURKEY AKSOY BARIŞ,KOÇ SELAHATTİN,BOZTOSUN DERVİŞ (08.09.2017-10.09.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-83063-3-2 5 - TÜRKİYE DEKİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ AKEL VELİ,KAYNAR OĞUZ,AKSOY BARIŞ (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: XVII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4561-47-6