Araştırma Görevlisi RAHİM ARSLAN


MAKALELER 1 - Yozgat İl Merkezinde Yumurta ve Tavuk eti Tüketimi Üzerine Etki Eden Faktörler ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM, Yayın Yeri: Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - TR72 Bölgesinde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi Üzerine Medyanın Etkisi ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM, Yayın Yeri: Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 3 - OPTIMAL RANGE OF BIOGAS, VERMICOMPOST, COMPOSTFACILITIES BY MOORE AND COPRESS METHODS TO BE INSTALLEDIN SİVAS ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN, Yayın Yeri: International Refereed Academic Social Sciences Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 4 - AHP İle Ağırlıklandırılmış VIKOR Yöntemiyle Araç Seçimi Rent A CarFirması Uygulaması ARSLAN RAHİM, Yayın Yeri: Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (TURJAS), Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SJIF Özgün Makale 5 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDE SUNULAN DERSLERE YÖNELİK BAKIŞ AÇISI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM,ERSOY MUSTAFA, Yayın Yeri: Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS, Dergpark, Özgün Makale 6 - Optimally Rating of Biogas, Compost, Vermicompost Facilities to be Installed in Yozgat Province with ARAS and COPRAS Methods ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 7 - Alternatif Sayısının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Sonuçlarına Etkisi ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS, EBSCO Özgün Makale 8 - Sivas Kent Merkezinde Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi ve Tüketime Etki Eden Faktörler BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM, Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Ind Özgün Makale 9 - Tekstil Firmalarında Finansal Performansın Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Ağırlıklandırılmış Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN ÖZNUR, Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 10 - İİBF Öğrencilerine Yönelik Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT,ARSLAN RAHİM,YEMEZ İBRAHİM,DEMİR Bekir, Yayın Yeri: Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 11 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi, Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması: Sivas İli Uygulaması BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM, Yayın Yeri: bartın üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - KAYSERİ İLİNİN HAYVANSAL KAYNAKLI KOMPOST POTANSİYELİ VE OPTİMUMTESİS KONUMLARI ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (30.11.2018-02.12.2018), Yayın Yeri: 1. AVRASYA ULUSLARARASI UYGULAMALIBİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Farklı Normalizasyon Tekniklerinin Gri İlişkisel Analiz (GİA) Yöntemi Sonuçlarına Etkisi ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN (30.10.2018-02.12.2018), Yayın Yeri: 1. AVRASYA ULUSLARARASI AVRASYA İŞLETME BİLİMLERİ ve EKONOMİ KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-7923-64-6 3 - FARKLI NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ (GİA) YÖNTEMİ SONUÇLARINA ETKİSİ ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN (30.11.2018-02.12.2018), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI HAKEMLİ AVRASYA ZİRVESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - YOZGAT İLİNİN HAYVANSAL KAYNAKLI KOMPOST POTANSİYELİ VE K-MEANS KÜMELEME İLE OPTİMUM TESİS KONUMUNUNBELİRLENMESİ ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (09.11.2018-11.11.2018), Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI AL- FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM,ERSOY MUSTAFA (27.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: ASEAD IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9623-76-6 6 - YOZGAT İLİNDE KURULABİLECEK KOMPOSTTESİSLERİNİN MOORA YÖNTEMİYLE OPTİMALLİK SIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (27.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: ASEAD IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9623-76-6 7 - MOORA VE COPRAS YÖNTEMLERİYLE KAYSERİ İLİNDE KURULABİLECEK BİYOGAZ TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI ARSLAN RAHİM,ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ (26.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: 5th International Congress onPolitical, Economic and Social Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - YOZGAT İLİNİN HAYVANSAL ATIK BIYOGAZ POTANSIYELİNİN BELİRLENMESİ ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (26.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: 5th International Congress onPolitical, Economic and Social Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: 10th International Animal Science Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Determination of Animal Waste Biogas Potential and Most Suitable Facility Centers in Kayseri Province ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: 10th International Animal Science Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - KAYSERİ İLİNDE KURULABİLECEK KOMPOST TESİSLERİNİN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE OPTİMALLİKSIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (09.11.2018-11.10.2018), Yayın Yeri: 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: ISBN 978-605-7510-76-1 12 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPAN MEMUR VE AKADEMİSYENLERİN TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİNİN VE VERİLEN UYGULAMALI İLK YARDIM EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKMENOĞLU BAHAR,ARSLAN RAHİM,DUMAN BANU (05.07.2018-07.07.2018), Yayın Yeri: II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPAN MEMUR VE KREDİ YURTLAR KURUMUNDA KALAN ÖĞRENCİLERİN TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ARSLAN RAHİM,TÜRKMENOĞLU BAHAR,DUMAN BANU (05.07.2018-07.07.2018), Yayın Yeri: II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Consumers Knowledge on the Organic Poultry Products in TR72Region (Kayseri, Sivas and Yozgat) BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM,TÜRKOĞLU MESUT (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: I. International Agricultural Science Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - The Factors Affecting on Egg and Poultry Meat Consumption inYozgat Province BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM,TÜRKOĞLU MESUT (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: I.International Agricultural Science Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Determination of Blood Flour Production Potential and the Most Suitable Facility Center in Tr72 Region (Kayseri, Sivas and Yozgat) ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - Determination of Animal Waste Compost Potential and Most Suitable Facility Centers in Sivas Province ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Determination of Animal Waste Biogas Potential and Most Suitable Facility Centers in Sivas Province ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE ARAS YÖNTEMİYLE KAYSERİ İLİNDE KURULMASI PLANLANAN VERMİKOMPOST TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (02.03.2018-03.03.2018), Yayın Yeri: 1 S T INTERNATIONAL CONGRESS ONSTATISTICS, MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - MOORA VE COPRAS YÖNTEMİYLE SİVAS İLİNDE KURULMASI PLANLANAN BİYOGAZ TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (02.03.2018-03.03.2018), Yayın Yeri: 1 S T INTERNATIONAL CONGRESS ONSTATISTICS, MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - BÖLGESELFARKLILIKLARVEAİLEGELİRDURUMUNUNTAVUKETİTÜKETİMTERCİHLERİÜZERİNEETKİSİ ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - BÖLGESELFARKLILIKLARVEAİLEGELİRDURUMUNUNYUMURTATÜKETİMTERCİHLERİÜZERİNEETKİSİ ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 23 - Tavukçuluk ÜrünleriPazarlama Kanalları Üzerine Bölgesel Farklılığın ve Aile Gelir Düzeyinin Etkileri ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (23.09.2017-24.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 24 - TR72 Bölgesinde (Kayseri,Sivas ve Yozgat) İşlenmiş Tavuk Eti Tüketimi Üzerine Etkili Olan Faktörler ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (23.09.2017-24.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 25 - AHS İle Ağırlıklandırılmış MOORA ve VIKOR Yöntemiyle Araç Seçimi Rent a Car Firması Uygulaması BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM,ELEROĞLU HASAN (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 26 - Tüketicilerin Kayseri, Sivas ve Yozgat İllerinde Organik Tavukçuluk Ürünleri Tüketim Tercihleri Üzerine Bir Araştırma ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 27 - Medyadaki Olumsuz Haberlerin TR72 Bölgesinde Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi Üzerine Etkisi ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 28 - Bankaların Etkinliklerinin Malmquıst Toplam Faktör Verimliliği İndeksi İle Değerlendirilmesi BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN EBUZER,ARSLAN RAHİM (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: ICPES- 2017 Bosnai and Harzegoniva Uluslararası Özet bildiri ISBN: 29 - Tekstil Alanımda Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarını Analitik Hiyararşi Prosesi ile Ağırlıklandırılmış Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN ÖZNUR (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: ICPES - 2017 Bosnai and Herzegovina Uluslararası Özet bildiri ISBN: 30 - TR72 Bölgesinde (Kayseri,Sivas ve Yozgat) Aile Giderlerinin Analizi ve Gıda Harcamalarında TavukçulukÜrünlerinin Yeri BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (23.09.2017-24.03.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: