Araştırma Görevlisi RAHİM ARSLAN


BİLDİRİLER 1 - AHS İle Ağırlıklandırılmış MOORA ve VIKOR Yöntemiyle Araç Seçimi Rent a Car Firması Uygulaması BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM,ELEROĞLU HASAN (19.05.2017-22.05.2019), Yayın Yeri: Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - KAYSERİ İLİNİN HAYVANSAL KAYNAKLI KOMPOST POTANSİYELİ VE OPTİMUMTESİS KONUMLARI ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (30.11.2018-02.12.2018), Yayın Yeri: AVRASYA ULUSLARARASI UYGULAMALIBİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Farklı Normalizasyon Tekniklerinin Gri İlişkisel Analiz (GİA) Yöntemi Sonuçlarına Etkisi ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN (30.10.2018-02.12.2018), Yayın Yeri: 1. AVRASYA ULUSLARARASI AVRASYA İŞLETME BİLİMLERİ ve EKONOMİ KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-7923-64-6 4 - FARKLI NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ (GİA) YÖNTEMİ SONUÇLARINA ETKİSİ ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN (30.11.2018-02.12.2018), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI HAKEMLİ AVRASYA ZİRVESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - YOZGAT İLİNİN HAYVANSAL KAYNAKLI KOMPOST POTANSİYELİ VE K-MEANS KÜMELEME İLE OPTİMUM TESİS KONUMUNUNBELİRLENMESİ ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (09.11.2018-11.11.2018), Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI AL- FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - KAYSERİ İLİNDE KURULABİLECEK KOMPOST TESİSLERİNİN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE OPTİMALLİKSIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (09.11.2018-11.11.2018), Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI AL- FARABİ SOSYALBİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: ISBN 978-605-7510-76-1 7 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ''xxNDE UZAKTAN EĞİTİMDE SUNULAN DERSLERE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (27.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: ASEAD IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - YOZGAT İLİNDE KURULABİLECEK KOMPOSTTESİSLERİNİN MOORA YÖNTEMİYLE OPTİMALLİK SIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (27.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: ASEAD IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - MOORA VE COPRAS YÖNTEMLERİYLE KAYSERİ İLİNDE KURULABİLECEK BİYOGAZ TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI ARSLAN RAHİM,ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ (26.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: 5th International Congress onPolitical, Economic and Social Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - YOZGAT İLİNİN HAYVANSAL ATIK BIYOGAZ POTANSIYELİNİN BELİRLENMESİ ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (26.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: 5th International Congress onPolitical, Economic and Social Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - The Effect of Socio-Economic Conditions on Chicken Meat Consumption in TR72 Region'' ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: 10th International Animal Science Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Determination of Animal Waste Biogas Potential and Most Suitable Facility Centers in Kayseri Province ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: 10th International Animal Science Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - KAYSERİ İLİNDE KURULABİLECEK KOMPOST TESİSLERİNİN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE OPTİMALLİKSIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (09.11.2018-11.10.2018), Yayın Yeri: 3. UluslararasıSosyal Bilimler Kongresi9-11 Kasım 2018ANKARA Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: ISBN 978-605-7510-76-1 14 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPAN MEMUR VE AKADEMİSYENLERİN TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİNİN VE VERİLEN UYGULAMALI İLK YARDIM EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKMENOĞLU BAHAR,ARSLAN RAHİM,DUMAN BANU (05.07.2018-07.07.2018), Yayın Yeri: II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPAN MEMUR VE KREDİ YURTLAR KURUMUNDA KALAN ÖĞRENCİLERİN TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ARSLAN RAHİM,TÜRKMENOĞLU BAHAR,DUMAN BANU (05.07.2018-07.07.2018), Yayın Yeri: II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - Consumers Knowledge on the Organic Poultry Products in TR72Region (Kayseri, Sivas and Yozgat) BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM,TÜRKOĞLU MESUT (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: I. International Agricultural Science Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - The Factors Affecting on Egg and Poultry Meat Consumption inYozgat Province BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM,TÜRKOĞLU MESUT (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: I.International Agricultural Science Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Determination of Blood Flour Production Potential and the Most Suitable Facility Center in Tr72 Region (Kayseri, Sivas and Yozgat) ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - Determination of Animal Waste Compost Potential and Most Suitable Facility Centers in Sivas Province ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - Determination of Animal Waste Biogas Potential and Most Suitable Facility Centers in Sivas Province ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE ARAS YÖNTEMİYLE KAYSERİ İLİNDE KURULMASI PLANLANAN VERMİKOMPOST TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (02.03.2018-03.03.2018), Yayın Yeri: 1 S T INTERNATIONAL CONGRESS ONSTATISTICS, MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - MOORA VE COPRAS YÖNTEMİYLE SİVAS İLİNDE KURULMASI PLANLANAN BİYOGAZ TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (02.03.2018-03.03.2018), Yayın Yeri: 1 S T INTERNATIONAL CONGRESS ONSTATISTICS, MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 23 - BÖLGESELFARKLILIKLARVEAİLEGELİRDURUMUNUNTAVUKETİTÜKETİMTERCİHLERİÜZERİNEETKİSİ ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 24 - BÖLGESELFARKLILIKLARVEAİLEGELİRDURUMUNUNYUMURTATÜKETİMTERCİHLERİÜZERİNEETKİSİ ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 25 - Tavukçuluk ÜrünleriPazarlama Kanalları Üzerine Bölgesel Farklılığın ve Aile Gelir Düzeyinin Etkileri ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (23.09.2017-24.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 26 - TR72 Bölgesinde (Kayseri,Sivas ve Yozgat) İşlenmiş Tavuk Eti Tüketimi Üzerine Etkili Olan Faktörler ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (23.09.2017-24.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 27 - Tüketicilerin Kayseri, Sivas ve Yozgat İllerinde Organik Tavukçuluk Ürünleri Tüketim Tercihleri Üzerine Bir Araştırma ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 28 - Medyadaki Olumsuz Haberlerin TR72 Bölgesinde Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi Üzerine Etkisi ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 29 - Bankaların Etkinliklerinin Malmquıst Toplam Faktör Verimliliği İndeksi İle Değerlendirilmesi BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN EBUZER,ARSLAN RAHİM (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: ICPES- 2017 Bosnai and Harzegoniva Uluslararası Özet bildiri ISBN: 30 - Tekstil Alanımda Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarını Analitik Hiyararşi Prosesi ile Ağırlıklandırılmış Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN ÖZNUR (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: ICPES - 2017 Bosnai and Herzegovina Uluslararası Özet bildiri ISBN: 31 - TR72 Bölgesinde (Kayseri,Sivas ve Yozgat) Aile Giderlerinin Analizi ve Gıda Harcamalarında TavukçulukÜrünlerinin Yeri BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (23.09.2017-24.03.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: