Araştırma Görevlisi EROL CENGİZ


BİLDİRİLER 1 - Kamu Harcamalarının Uluslararası Ticaret Üzerine Etkisi:Merkezi Asya KARAKÖY ÇAĞATAY,SARI SELAHATTİN,YURTTANÇIKMAZ ZİYA ÇAĞLAR,CENGİZ EROL (18.06.2018-20.06.2018), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Ranking of Logistic Firms Websites Using Web Based Reputation ÖZCEYLAN EREN,ÇETİNKAYA CİHAN,CENGİZ EROL (15.06.2016-17.06.2016), Yayın Yeri: INTERNATIONAL RESEARCH-TO-PRACTICE CONFERENCE Social and Labor Relations and Human Resources Management In the Modern Period Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-5-94652-505-6 3 - KAHVE TÜKETİMİNDE ETNOSENTRİK EĞİLİM ve MENŞE ÜLKE ETKİSİNİN TÜKETİCİLERİN MARKA SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA CENGİZ EROL,MUTLU HANİFİ MURAT (05.05.2016-10.05.2016), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9885-05-8 4 - INNOVATION BEHAVIOUR AND R DPERFORMANCE OF SMES THE MODERATINGEFFECT OF REGIONAL DYNAMISM AKSOY HASAN,CENGİZ EROL (14.04.2016-16.04.2016), Yayın Yeri: 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - INNOVATIVE MARKETING IN SMEs AND LARGE SCALEENTERPRISES GAZIANTEP SAMPLE AKSOY HASAN,CENGİZ EROL (14.04.2016-16.04.2016), Yayın Yeri: 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: