Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL


MAKALELER 1 - ÖNCÜL MEHMET SADIK,DENİZ MEHMET,İNCE ALİ RIZA, Yayın Yeri: Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 2 - Marka Değerleme ÖZDEMİR ŞEBNEM,ÖNCÜL MEHMET SADIK, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 3 - Örgütsel Bağlılığın İş Tatmini Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma ALPER AY FERDA,ALPER AYŞEGÜL,BİRCAN HÜDAVERDİ,ÖNCÜL MEHMET SADIK, Yayın Yeri: Journal of International Social Research, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 4 - Ulusal Kültürün Motivasyona Etkileri: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Alan Araştırması ÖNCÜL MEHMET SADIK,ALPER AY FERDA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 5 - Kariyer Yönetimi Uygulamalarının İş Tatminine Etkisi: Kamu ve Özel Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma ALPER AY FERDA,FİLİZÖZ BERRİN,ÖNCÜL MEHMET SADIK, Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 6 - Hizmet İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti ÖNCÜL MEHMET SADIK,GÜLMEZ MUSTAFA, Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Sivas Sanayi İşletmelerinin Şubat 2001 Ekonomik Krizine Genel ve Yönetsel Tepkileri ÖNCÜL MEHMET SADIK,TAĞRAF HASAN,FİLİZÖZ BERRİN,EKİCİ SÜLEYMAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 8 - Kalkınma Organizasyonu Olarak Kalkınma Ajansı ve Bir Örnek: Sivas Kalkınma Ajansı ÖNCÜL MEHMET SADIK, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 9 - Örgüt Geliştirmede Danışmanlık Süreci ÖNCÜL MEHMET SADIK, Yayın Yeri: Amme İdaresi Dergisi, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 10 - Örgütsel Öğrenme ÖNCÜL MEHMET SADIK, Yayın Yeri: Verimlilik Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - İş Tatmini ve Kariyer Yönetimi Etkileşimi: Kamu ve Özel Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma ALPER AY FERDA,FİLİZÖZ BERRİN,ÖNCÜL MEHMET SADIK (22.05.2014-24.05.2014), Yayın Yeri: 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 2 - İş-Aile Çatışması ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki Üzerine İş Tatmininin Aracılık Etkisi KARACA ARZU,ÖNCÜL MEHMET SADIK (15.10.2013-16.10.2013), Yayın Yeri: 1. Örgütsel Davranış Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 3 - Kadın İşgörenlerde İş-Aile Çatışması ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki Üzerinde İşe Tutkunluğun Aracılık Etkisi KARACA ARZU,ÖNCÜL MEHMET SADIK,FİLİZÖZ BERRİN,YILMAZ GÜLŞEN,ERTURHAN IŞKIN HİLAL (30.05.2013-01.06.2013), Yayın Yeri: 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - Akademik Personelde İşkoliklik: Cumhuriyet Üniversitesinde Bir Araştırma ÖNCÜL MEHMET SADIK,TAĞRAF HASAN,ÖZKAN AHMET MURAT (30.05.2013-01.06.2013), Yayın Yeri: 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Business Ethics from the Point of View of Corporate Social Responsibility in Strategic Management ÖNCÜL MEHMET SADIK,FİLİZÖZ BERRİN,BOLAYIR BANU (10.05.2013-11.05.2013), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - KARACA ARZU,ÖNCÜL MEHMET SADIK,YILMAZ GÜLŞEN (02.05.2013-04.05.2013), Yayın Yeri: 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Değişime Direnç Eğilimi İle Kariyer Geçişi Arasındaki İlişkinin Analizine Yönelik Bir Çalışma YÜKSEL İHSAN,AKIN ADNAN,ÖNCÜL MEHMET SADIK (26.05.2011-28.05.2011), Yayın Yeri: 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Algılanan Rekabet İkliminin İş Tutum ve Davranışlarıyla İlişkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma AKIN ADNAN,ÖNCÜL MEHMET SADIK,YÜKSEL İHSAN (20.05.2010-22.05.2010), Yayın Yeri: 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Kariyer Yönetimi İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizine Yönelik Bir Görgül Araştırma ÖNCÜL MEHMET SADIK,AKIN ADNAN,YÜKSEL İHSAN (21.05.2009-23.05.2009), Yayın Yeri: 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Konum ve Rol Sürecinde Temel Bir Yaklaşım: Kamu Yönetiminde Örgüt Geliştirme ÖNCÜL MEHMET SADIK,KARADAĞ METİN,İNCE ALİ RIZA (07.05.1997-09.05.1997), Yayın Yeri: 21. Yüzyılda Nasıl Bir Kamu Yönetimi Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2013 Ulusal kültürün motivasyona etkisi: Sivas ilinde bir araştırma FERDA ALPER AY Doktora 1999 Kamu yönetimini geliştirmede temel bir yaklaşım: Örgüt geliştirme ve bir alan araştırması METİN KARADAĞ Yüksek Lisans 2019 Örgüt kültürünün kriz yönetimine etkisi GAMZE BOZKULAK Yüksek Lisans 2019 İşletmelerde çatışma yönetimi mobilya sektöründe bir araştırma NARGIZ GURBANOVA Yüksek Lisans 2018 İşgörenlerin önderlik algılarının örgütsel sessizliğe etkisi GÜLNAZ KILIÇ ÖZKAYNAR Yüksek Lisans 2018 Kriz dönemi insan kaynakları işlevleri: Sivas mermer ve mobilya sektörlerinde bir araştırma YUSUF ADA Yüksek Lisans 2018 Kadın kadına taciz (Mobbing): Sivas ortaöğretim kurumlarında bir araştırma MEHTAP KARAOĞLU Yüksek Lisans 2017 STRESİN ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİ VE TÜRKİYE''DEKİ BİR KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ TAMER KARAPINAR Yüksek Lisans 2017 BİREYLERİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞ İLE İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA EMRAH ÖZEKİCİOĞLU Yüksek Lisans 2016 Bilgi Yönetimi AHMED EMİRHAN ÖZDEMİR Yüksek Lisans 2015 Örgütlerde mobbing ve bir alan araştırması DUYGU ŞAHİN Yüksek Lisans 2010 Kadın akademisyenlerin kariyer planlama sürecinde işveren ayrımcılığı ve bir uygulama ÖZLEM BAŞTÜRK Yüksek Lisans 2010 Eğitim kurumlarında Balanced Scorecardın uygulanabilirliği OKTAY BAHADIR BİÇER Yüksek Lisans 2007 İş yaşamında çatışma yönetimi ve Sidemir Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.' de bir araştırma YUNİS UÇAR Yüksek Lisans 2007 Küçük işletmelerin kurumsallaşmasında değişim süreci ve bir araştırma FİGEN GÜVEN KANGAL Yüksek Lisans 2006 KOBİ'lerde kurumsallasma Sivas ili mobilya sektorunde bir araştırma MÜNİRE ÇİFTÇİ Yüksek Lisans 2006 İş kazaları ve meslek hastalıkları: ESTAŞ ve TÜDEMSAŞ'ta bir araştırma HATİCE ÇOBAN Yüksek Lisans 2006 Yeni kamu yönetimi anlayışının hesapverebilirlik bağlamında iç güvenlik yönetimine yansımaları HARUN ÖKSÜZ Yüksek Lisans 2004 Kariyer yönetimi ve bir işletme uygulaması FİKRİ PEHLİVANLI Yüksek Lisans 2004 Sektörel dış ticaret şirketleri ve Sivas'ta uygulanabilirliği MUTLU TÜRKOĞLU Yüksek Lisans 2002 Sınıf öğretmenlerinin başarılarını değerlendirmede (Sivas ili örneği) MUSTAFA ÖZEN Yüksek Lisans 2001 İşletmelerde verimliliği artırmada iş etüdü tekniği ve bir uygulama İBRAHİM AYYILDIZ Yüksek Lisans 1998 Örgütlerde başarı değerlendirmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri örneği NİHAT AKSÜT Yüksek Lisans 1997 İşletmelerde halkla ilişkilerde etkinlik ve bir uygulama SÜLEYMAN EKİCİ Yüksek Lisans 1997 Örgütsel sağlık ve denge NEŞE GÜLER