1994 yılında kurulan Fakültemiz, 1994–1995 Eğitim-Öğretim Yılında öğretime başlamıştır. 2004 yılına kadar 4 bölümde öğretim yapılırken, bölüm sayısı şuan 9’a çıkmıştır. İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ekonometri ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerimizde birinci ve ikinci öğretim programları bulunmaktadır. Yeni açılan Bankacılık ve Finans Bölümüne ise 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alınmıştır. 2985 birinci öğretim, 2914’de ikinci öğretimde  olmak üzere toplam öğrenci sayımız 5899'dur 

Öğrencilerin teorik bilgileri yanında pratikte gelişmelerini sağlamak amacıyla pratiğe yönelik kurslar düzenlenmiş teknik amaçlı işletmeleri inceleme programlarına ağırlık verilmiştir. Bu amaçla ilimizde başta Valilik olmak üzere çeşitli kuruluşlarla protokoller imzalanmıştır.

Amacımız, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde her seviyede istihdam imkânı elde edebilecek donanıma sahip araştırmacı, yenilikçi ve çözüm üretme kabiliyeti yüksek öğrenciler yetiştirmektir.