Tanıtım

1994 yılında kurulan Fakültemiz, 1994–1995 Eğitim-Öğretim Yılında öğretime başlamıştır. 2004 yılına kadar 4 bölümde öğretim yapılırken, bölüm sayısı şuan 9’a çıkmıştır. İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ekonometri ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerimizde birinci ve ikinci öğretim programları bulunmaktadır. Yeni açılan Bankacılık ve Finans Bölümüne ise 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alınması düşünülmektedir. 2318 birinci öğretim, 2311’de ikinci öğretimde  olmak üzere toplam öğrenci sayımız 4629'dür.

Öğrencilerin teorik bilgileri yanında pratikte gelişmelerini sağlamak amacıyla pratiğe yönelik kurslar düzenlenmiş teknik amaçlı işletmeleri inceleme programlarına ağırlık verilmiştir. Bu amaçla ilimizde başta Valilik olmak üzere çeşitli kuruluşlarla protokoller imzalanmıştır.

Amacımız, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde her seviyede istihdam imkânı elde edebilecek donanıma sahip araştırmacı, yenilikçi ve çözüm üretme kabiliyeti yüksek öğrenciler yetiştirmektir.

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1200
Belgegeçer: 0 346 219 1202