Okuyan Öğrenci Dağılımı
Fakulte Öğrenci Sayıları
Bölümü Örgün Öğretim
Öğrenci Sayısı
İkinci Öğretim
Öğrenci Sayısı
Toplam Öğrenci Sayısı
İktisat Bölümü 333 368 701
İşletme Bölümü 379 399 778
Kamu Yönetimi 334 361 695
Çalışma Eko.ve End. İliş. 310 300 610
Maliye Bölümü 229 250 479
Ekonometri Bölümü 226 224 450
Yönetim Bilişim Sistemleri B. 228 263 491
Bankacılık ve Finans Bölümü 90 95 185
Uluslararası Tic.ve Loj.Bölümü 202 207 409
Toplam Öğrenci Sayısı 2331 2467 4798
Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1200
Belgegeçer: 0 346 219 1202