DERGİNİN YENİ WEB SAYFASI:

 https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuiibfname1=iibffakultesi

 

DERGİNİN ESKİ SAYILARI İÇİN WEB SAYFASI:

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/index2.php?name1=iibffakultesi