Dr.Öğr. Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
Sigortacılık ve Aktüerya Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı


Dr.Öğr. Üyesi ADEM BABACAN
Yöneylem Anabilimdalı Anabilim Dalı Başkanı


Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanı


Prof.Dr. MURAT SARIKAYA
İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanı


Dr.Öğr. Üyesi BÜNYAMİN DEMİRGİL
Maliye Teorisi Anabilim Dalı Başkanı


Dr.Öğr. Üyesi RACİ KILAVUZ
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı


Dr.Öğr. Üyesi RACİ KILAVUZ
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı


Dr.Öğr. Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
Lojistik Anabilim Dalı Başkanı


Prof.Dr. ADEM DOĞAN
İkt. Gel. ve Ulus. İkt Anabilim Dalı Başkanı


Doç.Dr. COŞKUN KARACA
Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı


Dr.Öğr. Üyesi MERVE TUNCAY
Finans Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı


Dr.Öğr. Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
Üretim Yönetim ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı


Prof.Dr. ADNAN MAHİROĞULLARI
Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı


Doç.Dr. MEHMET ALİ ALAN
Bilişim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı


Prof.Dr. HALİS ÇETİN
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı


Dr.Öğr. Üyesi DERYA FATMA BİÇER
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı


Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
İstatistik Anabilimdalı Anabilim Dalı Başkanı


Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı


Prof.Dr. HALİS BAŞEL
İş Huk. ve Sosyal Güv. Huk. Anabilim Dalı Başkanı


Dr.Öğr. Üyesi YÜKSEL AYDIN
Kooperatifcilik Anabilim Dalı Başkanı


Dr.Öğr. Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
Yönetim ve Çalışma Sos. Anabilim Dalı Başkanı


Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR
Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı


Dr.Öğr. Üyesi SEZGİN ZABUN
İktisat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı


Prof.Dr. MUAMMER ŞİMŞEK
İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı


Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
Muhasebe ve Finasman AD Anabilim Dalı Başkanı


Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
Ekonometri Anabillimdalı Anabilim Dalı Başkanı


Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
Yönetim ve Organizasyon AD Anabilim Dalı Başkanı


Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanı


Doç.Dr. OSMAN ALACAHAN
Yönetim ve Çalışma Pis. Anabilim Dalı Başkanı


Doç.Dr. KIVANÇ HALİL ARIÇ
Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Başkanı


Dr.Öğr. Üyesi YAKUP ÜLKER
Bankacılık Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı