1994 yılında kurulan Fakültemiz, 1994–1995 Eğitim-Öğretim Yılında öğretime başlamıştır. 2004 yılına kadar 4 bölümde öğretim yapılırken, bölüm sayısı şuan 9’a çıkmıştır. İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ekonometri, Uluslararası Ticaret ve Lojistik  ve  Bankacılık ve Finans bölümlerimizde birinci ve ikinci öğretim programları bulunmaktadır.  2019-2020 Öğretim yılı itibariyle 2807 birinci öğretim, 1870’de ikinci öğretimde  olmak üzere toplam öğrenci sayımız 4677'dir . 

Fakültemiz 18’i profesör, 11’i doçent, 26’sı dr öğretim üyesi, 10’u öğretim görevlisi, 33’ü araştırma görevlisi kadrosunda olmak üzere 98 akademik personelle hizmet vermektedir.

Amacımız, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde her seviyede istihdam imkânı elde edebilecek donanıma sahip araştırmacı, yenilikçi ve çözüm üretme kabiliyeti yüksek öğrenciler yetiştirmektir.

 

 
 
 
 
Genel Tanıtım Genel Tanıtım Genel Tanıtım Genel Tanıtım