Misyon

Global nitelikte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, bilimsel ve kültürel olarak donanımlı, kuramdan uygulama ve uygulamadan kuram üretebilecek vizyon sahibi, girişimci, araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek; lokal, bölgesel ve ulusal düzeyde ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak çözümler üretmek, toplumların yaşam kalitesinin yükselmesine çalışmak.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası bilim ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda, örgütsel bağları güçlü, kurumsal kültürü ve kimliği gelişmiş, Dünyada ve Türkiye’deki nitelikli üniversitelerin bölümlerine denk eğitim ve araştırma kurumu olmak. Bu doğrultuda “İyiye Daha İyiye; Geçmişi Değerlendirerek, Bugünü Anlayarak ve Geleceği Planlayarak” felsefesine gore faaliyet gösteren kurumsal bir yapı geliştirmek.