Bölümümüz; öğrencilerimizi ulusal ve uluslar arası alanlarda karşılaşılan ekonomik problemleri çözebilecek seviyede güçlü bir ekonomi bilgisi ile donatılmış, ekonomik sorunları algılama ve çözümleme yeteneğine sahip, iktisatçı gibi düşünebilme ve iktisadi olayları çeşitli boyutlarıyla çözümleme yetisini geliştirmiş kaliteli iktisatçılar olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir.Öğrencilerimizi sadece iş hayatında başarılı olacak şekilde değil sosyal yaşantısında da çevresine ve topluma örnek, sorumluluk bilinci olan, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, hukukun üstünlüğüne inanan, ülke ve toplum sorunlarına karşı duyarlı ve vatana faydalı bireyler olacak şekilde yetiştirmek birincil hedefimizdir.