Bölümümüz; öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası rekabette değişen koşullara uyum sağlayabilecek seviyede kuramsal ve uygulamaya dönük bilgilerle donatılmış üstün nitelik ve yetenekte, işletmelerde karşılaşılan sorunları analiz edebilen, bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler üretebilen, çağdaş gelişmelere ve değişimlere açık, stratejik düşünebilen, risk alabilen, kendine güvenli, kamu ve özel sektöre ait tüm kuruluşlara üretim, pazarlama, finans, muhasebe, personel, araştırma-geliştirme maliye, teftiş ve denetleme konularında yetkin yönetici adayları olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Öğrencilerimizi sadece iş hayatında başarılı olacak şekilde değil sosyal yaşantısında da çevresine ve topluma örnek, sorumluluk bilinci olan, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, hukukun üstünlüğüne inanan, ülke ve toplum sorunlarına karşı duyarlı ve vatana faydalı bireyler olacak şekilde yetiştirmek birincil hedefimizdir