Bölümümüz; çalışma hayatı ile ilgili değişim ve dönüşümleri kavrayan, işgücü piyasası tarafından talep edilen vasıflara uygun, nitelikli, mesleki bilgilerini değişen koşullarda uzmanlık olarak kullanma yeteneğine sahip “Çalışma Ekonomistleri” yetiştirmeyi amaç edinmenin yanı sıra öğrencileri, güncel bilgilere sahip, kültürel birikimi olan, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, muhakeme ve analiz yeteneği kazanmış, takım çalışma ruhuna sahip bireyler olarak toplum ve iş hayatına kazandırmayı da misyon edinmiştir. Öğrencilerimizi sadece iş hayatında başarılı olacak şekilde değil sosyal yaşantısında da çevresine ve topluma örnek, sorumluluk bilinci olan, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, hukukun üstünlüğüne inanan, ülke ve toplum sorunlarına karşı duyarlı ve vatana faydalı bireyler olacak şekilde yetiştirmek birincil hedefimizdir.