Maliye bölümünde kamu sektörüne ve özel sektöre yönelik olarak mali konularda teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve yöntemler, ekonomi ve hukuk bilgisiyle birlikte verilmektedir. Eğitim dönemi 4 yılı kapsamaktadır. Dersler, kamu maliyesi, vergi, muhasebe, mali hareketler ve mali politikaları içermektedir. Maliye bölümünü bitirenlere “Lisans diploması” verilir. Aldıkları unvanlar mezunların çalıştıkları kuruma ve bulundukları konuma göre değişir. Maliye Bölümü, gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Mezunlarımız Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Kamu Sektörü Kuruluşları, DPT, Yerel Yönetimler, Murakıplık, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve özel sektörün değişik alanlarında çalışabilirler. Ek olarak mezunlarımız, Vergi müfettişi Vergi Denetmeni, Muhasebe denetmeni, Maliye müfettişi, Banka Müfettişi, Mali analist, Gelir Uzmanı, Maliye Bakanlığında memur olabilirler.