Bölümümüz veri analizi yapabilecek düzeyde bilişim bilgisi ile donatılmış gerektiğinde kamu ve özel sektörün bilişim sistemi departmanlarında çalışabilecek nitelikte, araştırma ve sorun çözme becerisi gelişmiş,günümüz işletmelerinin ihtiyaç duyduğu süreç iyileştirme, verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması konularında temel olan istatistiksel süreç kontrolü, örnekleme, ekonometri ve yöneylem araştırması yapabilen, bilgisayar sistem yöneticisi ve bilgisayar yazılım geliştiricisi olarak çalışabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip, temel iktisat ve işletme eğitimiyle birlikte ekonomik ve sosyal olayları doğru bir biçimde incelemeye, iktisat teorilerini sınama ve yorumlamaya yönelik analiz tekniklerini ve becerilerini edinmiş başarılı ekonometristler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Öğrencilerimizi sadece iş hayatında başarılı olacak şekilde değil sosyal yaşantısında da çevresine ve topluma örnek, sorumluluk bilinci olan, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, hukukun üstünlüğüne inanan, ülke ve toplum sorunlarına karşı duyarlı ve vatana faydalı bireyler olacak şekilde yetiştirmek birincil hedefimizdir.