Küreselleşme çağında ülke ekonomilerinde uluslararası ticaretin ağırlığı sürekli artmaktadır. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler bir yandan piyasalar arasında etkileşimi artırırken, diğer yandan ulaştırma olanaklarını geliştirerek Dünya ticaret hacminin giderek yükselmesine yol açmaktadır. Uluslararası ticarete konu olan ürün sayısı ve çeşidi günden güne artmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak firma ve endüstri ölçeğinde gerçekleşen uluslararasılaşma olgusu lojistik fonksiyonuna önem kazandırmaktadır. Bu bağlamda uluslararası ticaret ve lojistik modern ekonomilerin en önemli itici güçlerinden biri olmaya başlamıştır. Dış ticaret hacmi giderek artan ve dünya ticaretinden daha yüksek paylar elde etmeyi hedefleyen ülkemizde de dünyadaki trendlere paralel olarak dış ticaret ve lojistik faaliyetleri ekonominin en başat faaliyet alanları haline gelmiş durumdadır.

Bu çerçevede bölümümüz dış ticaret ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumlarının ve özel firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bölüm ders müfredatı, Uluslararası Ticarete ve Lojistik’e ilişkin temel bilgilerin edinilmesinin yanında uygulamada yaşanan sorunları ve yeni gelişmeleri analiz edebilme becerisinin de kazanılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.  Mezunlarımız  lojistik ve dış ticaret sektörlerinde uzman/yönetici olarak çalışmanın yanında kamu sektöründe kanunların kendilerine tanıdığı tüm meslek sınavlarına girme olanağına sahiplerdir.