Bölümümüz öğrencilerimizi; kamu sektörünün beklentilerine uygun bilgi ve becerilerle donanmış, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte, kamu yönetimi alanını çok yönlü bir bakış açısıyla ele alarak yönetim süreçlerini ve siyasal olayları derinlemesine kavrama ve analiz etme yeteneklerini geliştirmiş, toplumu anlama ve yorumlama kapasitesine sahip, toplumsal olguları bilimsel açıdan değerlendirerek, sorgulayan, analiz eden, yorumlayan ve çözüm üretebilen nitelikli yöneticiler olarak yetistirmeyi amaç edinmiştir. Öğrencilerimizi sadece iş hayatında başarılı olacak şekilde değil sosyal yaşantısında da çevresine ve topluma örnek, sorumluluk bilinci olan, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, hukukun üstünlüğüne inanan, ülke ve toplum sorunlarına karşı duyarlı ve vatana faydalı bireyler olacak şekilde yetiştirmek birincil hedefimizdir.