Finans ve Bankacılık Bölümü, bankacılık sektörüne ve finansal sektöre kalifiye eleman yetiştirmeyi amaç edinmiş bir bölümdür. Bu amaçla bölümümüz, mezunlarımızın istihdamının kolaylaşması için alınması gereken lisanslar temel alınarak ders müfredatını oluşturmakta ve gerekli güncellemeleri takip ederek bu yöndeki değişimleri müfredata yansıtmaktadır. Bölümümüz, finansal piyasalarda görev yapacak yenilikçi, çağdaş, üretken ve teorik alt yapısı güçlü bireyler yetiştirmeyi amaç edinmektedir.

Bölümümüz, üstlenilen misyonu yerine getirmek adına sektör ve üniversite işbirliği içerisinde etkinliklerde bulunmaktadır. Öğrenci kulüplerinin de vasıtası ile finans, bankacılık, muhasebe ve sigortacılık vb. alanlarında sektörün başarılı isimleri üniversitemize davet edilmekte ve tecrübelerini öğrencilerimize aktarma imkânları sunulmaktadır. Ayrıca bölümümüz üstenilen misyon gereği çağın teknolojik değişimlerini takip etmekte ve derslerde bu gelişmelere uygun bilgiler sunmayı amaç edinmektedir.

Öğrencilerimiz fakülte mezunlarının girebildiği sınavların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslama Sınavı, Aktüerlik Sınavları, Eksperlik, SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Sınavı, Banka Müfettiş Yardımcılığı, TCMB Uzman Yardımcılığı, Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı, Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik, Sayıştay Denetçiliği gibi sınavlara da girebilmekledir.

Finans ve Bankacılık bölümünde; muhasebe, finans, bankacılık, iktisat, sigortacılık, istatistik, hukuk, yönetim gibi dersler yer almaktadır.