Telefon : 0 346 219 1200
Belgegeçer : 0 346 219 1202
  İKİNCİ ARA SINAVLAR İÇİN MAZERET SINAVI DUYURUSU

Başlama Tarihi : 29.12.2020 - Bitiş Tarihi : 01.01.2021

Fakültemiz öğrencilerinden ikinci ara sınavlar süresince her hangi bir nedenle (sınav sistemine bağlantı hatası, cevapların kaydedilmeme durumu, soruların görüntülenmesinde sorun vb) ara sınava girememiş veya sınavını tamamlayamayan öğrencilerimizden mazeret sınavlarına girmek isteyenlerin, ekte hazırlanmış olan örneğine uygun ve mazeretlerini içeren dilekçelerini 28 Aralık 2020 Pazartesi - 30 Aralık 2020 Çarşamba tarihleri arasında mesai bitimine kadar fakültemizin iibf@cumhuriyet.edu.tr e-posta adresine yada 0346-2191202 numaralı dekanlığımız faksına göndermeleri gerekmektedir. Fakültemiz e-posta adresine ya da faksına gönderilmeyen dilekçeler ile 30 Aralık 2020 tarihinde saat 16.00’dan sonra gönderilen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Mazeret sınavlarına girmek üzere başvuru yapan öğrencilerin başvuruları "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Uygulama Usul ve Esasları"nın 7.maddesine göre, fakülte yönetim kurulumuzda görüşülerek karara bağlanacaktır.

Sınava girmesi uygun bulunan öğrencilerin sınavları ekampus.cumhuriyet.edu.tr adresinden 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar tanımlanacaktır.

Mazeret sınavlarına giren öğrencilerin girmiş oldukları son sınavda aldığı not geçerli olacaktır.

5i dersleri (UATA1001, UTÜR 1001, YDİ1001 ve UENF1100) derslerinden ara sınava girememiş veya sınavını tamamlayamayan öğrencilerin dilekçe vermelerine gerek yoktur. Bu dersler için mazeret sınav tanımlamaları Rektörlük Entegre Birimi tarafından yapılacaktır.