Telefon : 0 346 219 1200
Belgegeçer : 0 346 219 1202
 'ÖĞRENİM VE ÖĞRETMEDE ZAMAN YÖNETİMİ' ADLI WEBİNAR YAPILDI.

Kaynaklar içerisinde sınırlı bir yere sahip olan zamanın etkili kullanımı kişi ve kurumların başarısında önemli bir paya sahiptir. Zamanı erozyona uğratmadan kullanmayı esas alan bu söyleşi Fakültemiz dekan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Buyrukoğlu moderatörlüğünde konuşmacımız Prof. Dr. Ersan Öz hocamızın gerek teorik gerekse uygulamalı olarak zamanın yönetimi hakkında bilgi vermesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.